Etikai szabályzat

 1. A Vasárnapi Merőkanál Egyesület tagjai képviselik az egyesületet nem csak saját ételosztásain, hanem minden olyan esetben is, amikor az egyesülettel kapcsolatos információk a nyilvánosság előtt felmerülnek, ezért különösen fontos, hogy a tagok
  • legyenek tisztában az egyesület céljaival, hitvallásával, alapszabályzatával, etikai szabályzatával, működési szabályzatával, hogy adott esetben erről hitelt érdemlően tudják tájékoztatni az érdeklődőket.
  • ne terjesszenek hamis információkat sem az egyesületről, az egyesületi tagokról, sem a  rendezvényekről, bizonytalanság esetén inkább forduljanak tájékozottabb tagtársaikhoz vagy az elnökséghez.
  • Az alapító tagokkal való egyeztetés nélkül hivatalos nyilatkozatot a VMKE nevében ne tegyenek sem újságnak, sem tévének sem pedig egyéb médiának.
 2. Az ételosztásról készült fotókon nem szerepelhetnek rászorulók felismerhető arccal, még akkor sem, ha szóban beleegyeznek. Erre különösen figyelni kell a hivatalos posztok készítésénél.
 3. A VMKE önkéntese nem kér és nem vár semmit cserébe azért, amit csinál. Sem vállveregetést, sem köszönetet, és sem a rászorulóktól, sem önkéntestársaitól.
 4. A Vasárnapi Merőkanál Egyesület tagjai tiszteletben tartják rászoruló embertársaink méltóságát, ezért udvariasan beszélnek mindenkivel, aki rászorulóként egy ételosztáson megjelenik. Nem beszélnek leereszkedően, vállveregetően, felnőttként kezelik a vendégeket.
 5. A VMKE tagjai nem sértik  meg a rászorulókat durva, agresszív, lejárató beszéddel sem.
 6. A VMKE tagjai vallási, nemi vagy faji alapon nem alkalmaznak megkülönböztetést a rászorulók között.
 7. Nem szelektálunk a rászorulók között feltételezett anyagi körülményeik alapján sem,   nem megyünk bele szubjektív értékelésbe: aki az osztáson megjelenik és sorban áll, az kapjon meleg ételt, csomagot, egyebet.
 8. A VMKE tagjai nem alkalmaznak fizikai erőszakot a rászorulókkal szemben, kivéve önvédelem esetén.
 9. A VMKE tagjai megtisztelik egymást is udvariassággal és türelemmel, nem alkalmaznak egymással szemben sem sértő, durva, lejárató beszédet.
 10. Az osztásokon részt vevő önkéntesek ismerjék az ételosztás lebonyolításának menetét, szabályait, és ahhoz igazodva vegyenek részt rajta.
 11. Az osztáson részt vevő önkéntesek elfogadják, hogy az adott ételosztást egy szervező (MC) vezeti, akinek az utasításait illik betartani, vitás esetben pedig elfogadni a döntését.
 12. Szigorúan tilos a rászorulók előtt az osztásra szánt ételből fogyasztani! Ha valaki nagyon éhes, a saját reggelijét is inkább egy nyilvánosság elől elzárt helyiségben fogyassza el!
 13. Ha nagyon sok étel megmarad az adományból, és elhelyezésére rászorulók között nincs lehetőség, az önkéntesek egymás között eloszthatják a maradékot. Ha viszont kevés ételből gazdálkodunk, az önkéntesek is csak korlátozott mennyiségre tarthatnak igényt! 
 14. Ha új önkéntes érkezik, a régi önkéntes nyitottan, segítőkészen álljon az újhoz, mutasson meg neki mindent, bízzon rá feladatokat, hogy ne érezze úgy, hogy egy bejáratott csapat magánbuliján vesz  részt, ahol nincs is szükség rá. Mindenkire szükség van, az önkéntesek között nagy a rotálódás, ne veszítsünk emiatt értékes tagtársakat.
 15. Az önkéntesség nem kötelező! Mindenki annyiszor és annyi időre jön, ami neki jólesik. Csakis és kizárólag szívból érdemes önkénteskednünk, elvárások és kötelezettségek nélkül (kivéve, ha valaki megígéri egy feladat elvégzését, mert akkor viszont már számítunk rá).