Szöveges beszámoló 2022.

  1. Az Egyesület célja

A hajléktalan emberek és más hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, ingyenes vagy kedvezményes étkezéshez való hozzáférését, a hajléktalanná válásuk megelőzését, a gyermekszegénység és a családok szegénységnek felszámolása, a szociális, egészségügyi, lakhatási, foglalkozatási, képzési programokhoz és egyéb közszolgáltatásokhoz való hozzáférésük támogatását célzó karitatív programok megvalósítása. Adománygyűjtéssel és önkéntesek bevonásával.

  1. Az egyesület tevékenysége

Fő tevékenysége: 1.8.1 Szociális tevékenység

Humanitárius, karitatív programok megvalósítása

Segélyezési akciók, programok megvalósítása

Hajléktalan emberek Elhelyezésének, lakhatási programokhoz való hozzáférésének segítése

Közösségfejlesztés, közösségi programok, közvélemény formáló programok megvalósítása.

  1. Az egyesület határozatlan időtartamra alakult.
  1. Az egyesület tagjai az egyesület részére pénzbeli hozzájárulást nem tejesítettek.
  1. Az egyesület tagjai tagdíj fizetésére nem kötelesek.
  1. Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytattak.
  1. Könyvvezetés, beszámoló készítés

Az egyesület egyszeres könyvvitelt vezet, az előírásoknak megfelelően egyszerűsített beszámolót készít, az OBH letétbe helyez.

  1. Az egyesület gazdálkodása 2022. évben az alábbiak szerint alakult.

      Az egyesület bevétele:           3.292 eFt

                            kiadása:             1.249 eFt

                           eredmény:         2.043 eFt

9.Bevételek

Önkormányzati támogatás                    500 eFt         15,2 %

Alapítványtól kapott támogatás:           300 eFt            9,1 %

Magánszemélyektől                           2.492 eFt         75,7 %

ÖSSZESEN.                                      3.292 eFt         100,0 %

8.Kiadások

Élelmiszerekre fordított költség             904 eFt       72,4 %

Csomagoló anyagok:                              101 eFt         8,1 %

Bankköltség                                              15 eFt         1,2 %

Egyéb működéssel kapcsolatos kiad:     199 eFt       15,9 %

/közjegyző, bélyegző, gázpalack, sátor/

Alapítványnak adott támogatás:               30 eFt         2,4 %

ÖSSZESEN:                                        1.249 eFt       100,0 %

9.         2022. évben Személyi jellegű kifizetések,. tiszteletdíjak, járulékok nem kerültek elszámolásra. Vezető tisztségviselők nem kaptak juttatást.

Szentendre, 2023.04.30.

                                                                                               Nóniusz Rita Mária

                                                                                                          elnök